ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจสั่งซื้อ
Samsung Galaxy S10 และ Samsung Galaxy S10+ ล่วงหน้ากับ ทรูมูฟ เอช
ขณะนี้มีผู้สั่งซื้อครบเต็มจำนวนแล้ว

Thank you for your interest on placing
Samsung Galaxy S10 and Samsung Galaxy S10+ pre-order
with truemove h. The pre-order has been reached the quota.