ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจสั่งซื้อ
Samsung Galaxy Note20 และ Samsung Galaxy Note20 Ultra
ล่วงหน้ากับ ทรูมูฟ เอช ขณะนี้มีผู้สั่งซื้อครบเต็มจำนวนแล้ว

Thank you for your interest on placing
Samsung Galaxy Note20 and Samsung Galaxy Note20 Ultra
pre-order with truemove h. The pre-order has been reached the quota.