ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจสั่งจอง iPhone X
เนื่องด้วยจำนวนสินค้าดังกล่าวได้ถูกสั่งซื้อครบจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดูเพิ่มเติม